Bas Förbund logo

Kajaksektionen

NQBK erbjuder medlemmar förvaring av kajaker och sociala aktiviteter kopplade till paddling

Kajaksektionen

NQBK erbjuder medlemmar förvaring av kajaker och sociala aktiviteter kopplade till paddling. Klubben verkar för aktiviteter för erfarna paddlare och för de som är intresserade av att prova på eller lära sig paddla. För nya medlemmar finns möjlighet till ett begränsat medlemskap i NQBK relaterat till enbart kajaksektionen. Kontakta gärna Joel och Anders på NQBK’s kajaksektion e-post Kajaksektionen om ni har några frågor eller förslag angående kajakverksamheten.

NQBK Kajaksektion avgifter. Medlemsavgift för NQBK Kajaksektionen enligt nedan. Inomhusförvaring av kajak (vinter och sommar) kostar 400 kr. Observera att ingen inträdesavgift tas ut för kajaksektionen men medlemskapet är begränsat till kajaksektionen enbart