Bas Förbund logo

Avgifter till båtklubben

Bryggplatser och förvaring

Avgifter 2022

Medlems- och inträdesavgifter
Inträdesavgift 1200 kr
Medlemsavgift enskild 750 kr
Medlemsavgift familj 800 kr
Stödjande medlem 260 kr
Juniormedlem 300 kr

För medlemskap i Kajaksektionen krävs ingen inträdesavgift

115 kr/kvm för bryggplatser bomlängd x bryggmeter

450 kr/m för längsgående bryggplats

60 kr/kvm för utomhusförvaring
150 kr/kvm för inomhusförvaring

400 kr/kajak för inomhusförvaring året runt

Sjösättning och upptagning

Normalt pågår båtupptagning från 15 september till 31 oktober.

Normalpris är 700 kr för båtar under 9 meter och 900 kr för båtar över 9 meter. Sent upptag, 1-31 november dubbleras normalpriset till 1 400kr resp 1 800 kr. Efter den 1 december tas inga båtar upp med SUBLIFTEN som avställs för underhåll.

Sjösättning startar den 1 april om isen i hamnen är borta och pågår till den 15 juni.

Normalpris 700 kr resp. 900 kr Sen sjösättning efter den 15 juni dubbleras normalpriset till 1 400kr resp. 1 800 kr. Under perioden 15 juli fram till 1 september får alla båtägare som sjösatt med SUBLIFTEN möjligheten till en gratis upptagning för att tvätta båtbotten fri från snäckor m.m.

OBS att båtar uppställda på parkeringen vid folkparken måste vara sjösatta/borta senast sista april.

Bokning av sjösättning respektive upptagning görs med Hamnkapten Tommy Myrman

NQBK

Klubbhuset, Parkvägen
611 76 Nävekvarn