Bas Förbund logo

Medlemsinformation öppen

Välkomstbrev till nya medlemmar

Information som gagnar både nya och gamla medlemmar, se nedan.

Välkomstbrev 2022 NQBK

Ordförande har ordet Maj 2022

Bästa medlem

Sjösättningssäsongen är äntligen här. Härligt!

Fick vår ögonsten i sjön senaste helg och ser verkligen fram mot sommarens seglatser.  Brukar försöka komma iväg tidigt på säsongen för att kunna njuta av vårens fågelsång och ljusa nätter i vår underbara skärgård. Blir nog lite havssegling också med besök på Gotland bl.a.

Lite kort info.

Arbetet i den nya styrelsen rullar på. Tycker att det är ett härligt och engagerat gäng jag fått förmånen att segla ihop med.  Vi arbetar med att få till en bra struktur i arbetet för att dels fördela arbetsuppgifterna men även att skapa en långsiktig och hållbar plan för att vår gemensamma ”skuta” NQBK skall hållas flytande i många år föröver. 

Beslut senaste styrmöte:

Klubblokalen.

Vi beslutade att ej hyra ut klubblokalen under den period nattvakten pågår.    Vi anser att lokalen i första hand är till för klubbmedlemmarna och deras betalande båtgäster.

Hemsidan:

Lanseras i slutet av veckan. Länk från ”gamla” hemsidan finns. Tanken är att den skall vara levande där även vi medlemmar skall kunna bidra med inlägg.  Den kommer att vara publik så att alla kan titta in och ta del av klubbens information. Om det är ngt du tycker saknas i informationsväg hör av dig till oss.   Det finns även en länk på hemsidan till vårt system BAS där du kan logga in och se dina uppgifter, boka nattvakt, senaste årsmötesprotokoll m.m.

Loppis:

Vi har hyrt ut lokalen i klubbhusets hörna i sommar för ”Swishloppis”. Kul om det kan fungera.

Bryggförflyttningar:

Här jobbar vi vidare för att få till en lösning. Återkommer så snart jag har mer info i frågan. Borde få besked från mark-och miljödomstolen i veckan?

Turistbyrån/hamnvärd: 

Vi har erhållit ekonomiskt stöd från Region Sörmland för att under sommaren anställa 2 stycken för att dels driva turistbyrån men framförallt agera hamnvärdar samt handleda de skolungdomar som skall arbeta hos oss i sommar. Skolungdomarna kommer att sköta mycket av städningen av klubblokal samt gästtoaletter m.m.

Pingstregattan/Familjedag/Hamnfest?

 4:e juni är det dags! Seglare? Mönstra på familj eller goa vänner och häng med på en trevlig dag tillsammans. Vi seglar först en liten skärgårdsbana söder om Nävekvarn. Efter seglingen samlas vi och grillar hamburgare tillsammans. Nytt för i år är att vi kan, i vårt pågående projekt med seglaförbundet SSF, bjuda alla som har en 65-plussare ombord på deltagaravgiften. Samma dag pågår hamnfest. Så det finns aktiviteter för hela familjen. Officiell inbjudan för seglingen kommer. Skulle vara mkt trevligt om vi tillsammans kunde fylla fjärden med segel och ha en trevlig samvaro.

 

Övrigt:

Vi jobbar med frågor gällande laddstruktur i hamnen, solcellsanläggning taken, underhållsplan för våra byggnader och anläggningar, ser över rutiner och informationer till medlemmar, lansering ny hemsida, tar in offerter för ett antal kommande projekt. Här kan nämnas renovering dusch bastun, isolering och ev. etageplan ”jolleförrådet” i klubbhuset, flyttning av vatten och el-centraler klubbhuset, reparationer verkstadslokalen, ev. utbyggnad av duschmöjligheter klubbhuset, iordningställande av en verkstad som kan nyttjas för medlemmar m.m.  Så vi har lite jobb att göra sjöklart inför vidare seglats 😉

Tills vi hörs

Önskar er alla en riktigt god sommar

Er ordf.

Jan-Eric E

 

Ordförande har ordet Mars 2022

Bästa medlemmar NQBK!

Undertecknad blev på årsmötet vald till ny ordförande för NQBK.

Vem är jag?

Uppvuxen i Roslagen med fiske, båtar och hav. Gick till sjöss tidigt, läste sjökapten, fortsatte segla som befäl jorden runt. Gick ”iland” och blev lots i Göteborg samt senare i Oxelösund. Då jag arbetat stora delar av mitt vuxna liv i 1/1-system, d.v.s. att jag arbetade intensivt en period samt var ledig en motsvarande tid medförde att jag även hann med att bedriva näringsverksamhet i olika former. Under en period mellan ”sjöliv” och lotsning var jag även chef för sjöräddningsskolan Arkö.

Jag har sedan några år varit delaktig i NQBK:s styrelse men mest lagt tid och energi på att driva Nävekvarns Segelsällskap, NQSS, som ni säkert känner till.

Känner ödmjukhet inför uppgiften att nu ta över som ordf. för NQBK och hoppas att jag, tillsammans med den nya styrelsen, skall kunna leva upp till det förtroende vi fått.

Övertygad om att jag talar för hela styrelsen när jag säger att vi kommer att göra vadvikan för att få till en livskraftig och väl fungerande verksamhet i klubben.

Vårt första styrmöte blir den 28:e mars där vi kommer att ägna tid för att strukturera arbetet ”föröver”. Blir en helkväll ;).

Övrig kort info:

Årsmötethölls den 5:e mars och protokollet finns nu på hemsidan. Läs gärna för ny info. Kurt Rindstål avtackades varmt för sina insatser under 19 år som ordf.

Hemsidan Här arbetar vi med att ta fram en ny hemsida där vi kommer att använda Båtunionens plattform. Vi hoppas kunna sjösätta hemsidan under tidig vår. Återkommer i frågan.

Fiskebryggan Här väntar vi fortfarande på mark-och miljödomstolens beslut i frågan innan vi kan ”riva” ut den samt göra planerade omdisponeringar av bryggorna. Som ni fått info om tidigare är detta ett resultat av att Nyköpings kommun sagt upp vårt arrende på vattnet där nuvarande ”fiskebryggan” ligger. Den här frågan har tagit mycket energi i anspråk, energi som vi gärna hade lagt på annat.

Vi ser verkligen fram emot att få denna fråga ur världen för att kunna fokusera på annat. Även ekonomiskt kommer denna omflyttning naturligtvis att kraftigt belasta klubbens ekonomi. Här kommer vi att, tack vare vår eminenta kassör Bertil Fougstedt, klara den här utgiften med tidigare fonderade medel.

Nattvakten. Här måste jag vänligen men bestämt be er som ännu inte tecknat er på listan att snarast göra detta. Bra för dig att kunna bestämma datum själv men också bra för oss i styrelsen att slippa lägga vår fritid på att manuellt komplettera listan. Vi har ju ett väl fungerande system så låt oss nyttja detta.

Slutligen De flesta av oss, om inte alla, känner en oro över det som sker i vårt närområde. En utveckling som är till stor del är oförutsägbar och som åtminstone i närtid kommer att påverka oss. Trots detta, eller kanske p.g.a. detta behöver vi ändå ta ut kursen för NQBK:s fortsatta segling även om sjökorten ritats om.

Vore också trevligt om vi tillsammans kunde få till en mer VI-anda i vår klubb. Kanske en trevlig familjedag med aktiviteter för hela familjen. Har du några idéer eller förslag är du varmt välkommen att höra av dig.

Hoppas kunna återkomma regelbundet med info. Tills dess

Vänligen

Jan-Eric Eriksson

mail: info@nqbk.se

Mob: 073-9320220