Bas Förbund logo

! Oljeutsläpp i hamnbassängen !

2022-07-07
För allmän information

I samband med arbete har utsläpp av hydraulolja skett. Initial sanering har blivit utförd och berörda myndigheter kontaktade.

Vi uppmanar båtägare att se över sina båtar och i händelse av skada kontakta era respektive försäkringsbolag.